Định dạng PSD được Adobe Photoshop sử dụng để lưu dữ liệu liên quan đến thiết kế đồ họa. Một tệp PSD có thể bao gồm một hoặc nhiều lớp tạo thành đồ họa chung. Tuy nhiên, để xem hoặc nhúng trực tiếp các hình ảnh PSD vào các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn của bạn là không khả thi. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể chuyển đổi tài liệu PSD sang định dạng PDF hoặc hình ảnh raster. Theo đó, bài viết này cung cấp một số cách đơn giản để chuyển đổi các tệp PSD sang PDF, PNG, JPEG, GIF và các định dạng hình ảnh khác bằng Java .

API chuyển đổi Java PSD - Tải xuống miễn phí

Aspose.PSD cho Java là một API thao tác tệp PSD mạnh mẽ cho phép bạn xử lý, chỉnh sửa và chuyển đổi các tài liệu PSD từ bên trong các ứng dụng Java của mình. Công cụ chuyển đổi của API cho phép bạn chuyển đổi các tệp PSD sang các định dạng khác với độ trung thực cao. Bạn có thể tải xuống JAR của API hoặc cài đặt nó trong các ứng dụng dựa trên Maven của mình.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-psd</artifactId>
  <version>20.9</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Chuyển đổi tệp PSD sang PDF bằng Java

PDF là một trong những định dạng tài liệu kỹ thuật số phổ biến nhất đảm bảo sự ổn định của bố cục tài liệu bất kể phần cứng hay phần mềm. Do đó, chuyển đổi PSD sang PDF có thể được áp dụng trong hầu hết các tình huống. Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PSD sang PDF.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp PSD thành PDF trong Java.

// Tải hình ảnh
Image img = Image.load("sample.psd");

// Tạo tùy chọn PDF
PdfOptions options = new PdfOptions();

// Chuyển đổi PSD sang PDF
img.save("psd-to-pdf.pdf", options );

Chuyển đổi tệp PSD sang JPEG, PNG, BMP, GIF và JP2 bằng Java

Trong trường hợp bạn không thích hợp để chuyển đổi PSD sang PDF, bạn có thể chọn tùy chọn khác; chuyển đổi PSD sang hình ảnh raster. Aspose.PSD cho Java cho phép bạn chuyển đổi tệp PSD sang các định dạng hình ảnh raster sau:

 • JPEG
 • PNG
 • BMP
 • GIF
 • JP2

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PSD sang định dạng hình ảnh raster cụ thể.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp PSD thành hình ảnh PNG, JPEG, BMP, GIF và JPEG 2000 bằng Java.

// Tải hình ảnh PSD hiện có dưới dạng Hình ảnh
Image image = Image.load("sample.psd");
    
// Tạo một thể hiện của lớp PngOptions
 PngOptions pngOptions = new PngOptions();

 // Tạo một thể hiện của lớp BmpOptions
 BmpOptions bmpOptions = new BmpOptions();    

 // Tạo một thể hiện của lớp GifOptions
 GifOptions gifOptions = new GifOptions();

 // Tạo một thể hiện của lớp JpegOptions
 JpegOptions jpegOptions = new JpegOptions();

 // Tạo một thể hiện của lớp Jpeg2000Options
 Jpeg2000Options jpeg2000Options = new Jpeg2000Options();
 
 // Gọi phương thức lưu, cung cấp đường dẫn đầu ra và các tùy chọn xuất để chuyển đổi tệp PSD sang các định dạng tệp raster khác nhau.
 image.save("psd-to-png.png", pngOptions);
 image.save("psd-to-bmp.bmp", bmpOptions);    
 image.save("psd-to-gif.gif", gifOptions);
 image.save("psd-to-jpg.jpeg", jpegOptions);
 image.save("psd-to-jp2.jp2", jpeg2000Options);

Xuất từng lớp trong PSD sang một hình ảnh riêng biệt

Bạn cũng có thể chuyển đổi các lớp cụ thể trong tệp PSD thành hình ảnh raster. Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi từng lớp trong tệp PSD thành hình ảnh PNG riêng biệt.

// Tải tệp PSD dưới dạng hình ảnh và chuyển nó thành PsdImage
PsdImage psdImage = (PsdImage) Image.load("sample.psd");

// Tạo một thể hiện của lớp PngOptions
PngOptions pngOptions = new PngOptions();
pngOptions.setColorType(PngColorType.TruecolorWithAlpha);

// Lặp qua danh sách các lớp
for (int i = 0; i < psdImage.getLayers().length; i++) {
	// Chuyển đổi và lưu lớp thành định dạng tệp PNG.
	psdImage.getLayers()[i].save(String.format("layer_out{0}.png", i + 1), pngOptions);
}

Sự kết luận

PSD là định dạng tệp phổ biến được Adobe Photoshop sử dụng để thiết kế và phát triển đồ họa. Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi các tệp PSD sang PDF và các định dạng hình ảnh raster bao gồm PNG, BMP, JPEG, GIF và JPEG 2000 bằng Java. Hơn nữa, bạn đã thấy cách xuất từng lớp trong PSD thành một hình ảnh riêng biệt. Bạn có thể khám phá thêm về Java PSD API bằng cách sử dụng tài liệu.

Xem thêm