Chuyển đổi PUB sang PDF trong Java

Nhà xuất bản Microsoft được sử dụng để tạo tờ rơi, tài liệu quảng cáo, tờ rơi hoặc biểu ngữ ở định dạng PUB. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi PUB thành PDF trong Java. Việc chuyển đổi này rất hữu ích vì chỉ có một số ứng dụng hỗ trợ định dạng tệp PUB. Do đó, tính năng này có thể là một bổ sung tốt cho các ứng dụng Java của bạn.

Bài viết này bao gồm các phần sau:

 1. API Java để chuyển đổi PUB sang PDF – Tải xuống miễn phí
 2. Chuyển đổi PUB sang PDF
 3. Chuyển đổi PUB sang PDF trực tuyến
 4. Tài nguyên học tập miễn phí

API Java để chuyển đổi PUB sang PDF – Tải xuống miễn phí

Chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.PUB for Java để chuyển đổi tệp Nhà xuất bản (PUB) sang định dạng PDF. Nó cho phép các nhà phát triển làm việc với các tệp Microsoft Nhà xuất bản (PUB) trong các ứng dụng Java của họ. Nó cho phép bạn đọc, ghi và chuyển đổi các tệp PUB. Nó cũng cho phép chỉnh sửa các tệp PUB, chẳng hạn như thêm và xóa văn bản và hình ảnh cũng như quản lý các lớp PUB.

Vui lòng tải xuống JAR của API hoặc thêm cấu hình pom.xml sau vào ứng dụng Java dựa trên Maven.

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>
 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-pub</artifactId>
    <version>22.8</version>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi PUB sang PDF bằng Java

Chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi tệp PUB thành PDF bằng Java bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tải tệp PUB đầu vào bằng lớp PubFactory.
 2. Phân tích tệp đầu vào bằng phương thức phân tích cú pháp().
 3. Lưu tệp PDF đầu ra.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi PUB sang PDF trong Java.

// Tải tệp PUB đầu vào
IPubParser parser = PubFactory.createParser(fileName);

// Phân tích tệp PUB
Document doc = parser.parse();

// Chuyển đổi PUB sang PDF
PubFactory.createPdfConverter().convertToPdf(doc, "PUB_Test.pdf");

Nhận giấy phép miễn phí

Vui lòng nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử API mà không bị giới hạn đánh giá.

Trình chuyển đổi PUB sang PDF trực tuyến

Bạn cũng có thể dùng thử ứng dụng trực tuyến PUB to PDF Converter miễn phí này để chuyển đổi tệp của nhà xuất bản sang định dạng PDF mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm hoặc plugin nào.

Tệp PUB sang PDF – Tài nguyên học tập

Bên cạnh việc chuyển đổi tệp PUB của Nhà xuất bản sang định dạng PDF, bạn cũng có thể khám phá nhiều tính năng khác của Aspose.PUB for Java bằng cách sử dụng các tài nguyên sau:

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã khám phá tính năng chuyển đổi tệp PUB sang PDF trong Java. Vì nhiều nền tảng và môi trường khác nhau hỗ trợ Java nên tính năng này có thể khá hữu ích cho nhiều đối tượng và số lượng người dùng hơn. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm