Chuyển đổi ODP sang PDF có lập trình bằng C ++

OpenOffice sử dụng định dạng tệp ODP cho các tài liệu trình bày của nó. Tệp ODP là một tập hợp các trang chiếu chứa văn bản, hình ảnh, biểu đồ, hoạt ảnh và các loại phương tiện khác. Có thể có những trường hợp bạn cần chuyển đổi các tệp ODP của mình sang định dạng PDF. Để đạt được điều đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp ODP sang định dạng PDF bằng C ++.

API C ++ để chuyển đổi tệp ODP sang định dạng PDF

Aspose.Slides cho C ++ là một API C ++ để làm việc với các tệp PowerPoint. Nó cho phép bạn tạo, đọc và sửa đổi các tệp PowerPoint mà không cần phần mềm bổ sung. Hơn nữa, API hỗ trợ chuyển đổi các tệp ODP sang định dạng PDF. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Chuyển đổi tệp ODP sang định dạng PDF bằng C ++

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp ODP sang định dạng PDF bằng C ++.

Đoạn mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp ODP sang định dạng PDF bằng C ++.

// Đường dẫn tệp
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\AccessOpenDoc.odp";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\OdpToPdf_out.pdf";

// Tải tệp ODP
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Lưu PDF
presentation->Save(outputFilePath, SaveFormat::Pdf);

Nhận giấy phép miễn phí

Để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp ODP sang định dạng PDF bằng C ++. Đoạn mã được chia sẻ cho thấy cách chuyển đổi Tệp ODP sang định dạng PDF chỉ với một vài dòng mã. Aspose.Slides cho C ++ là một API mạnh mẽ mà bạn có thể khám phá chi tiết bằng cách truy cập tài liệu chính thức. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm