Chuyển đổi OpenOffice ODP sang PDF bằng Python

Định dạng ODP được OpenOffice sử dụng để lưu trữ các tài liệu trình bày. Tương tự như PowerPoint PPT / PPTX, bản trình bày ODP chứa các trang chiếu và mỗi trang chiếu bao gồm văn bản, hình ảnh và các thành phần khác. Trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như để chia sẻ bản trình bày, bạn phải chuyển đổi tệp ODP sang định dạng PDF. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi bản trình bày ODP sang PDF bằng Python.

Thư viện Python để chuyển đổi ODP sang PDF

Aspose.Slides dành cho Python là một thư viện giàu tính năng cho phép bạn tạo và thao tác các bản trình bày PowerPoint và OpenOffice. Hơn nữa, nó cho phép bạn chuyển đổi các bài thuyết trình sang các định dạng tệp phổ biến khác. Chúng tôi sẽ sử dụng thư viện này để chuyển đổi các tệp ODP sang định dạng PDF. Bạn có thể cài đặt thư viện từ PyPI bằng lệnh sau.

> pip install aspose.slides

Chuyển đổi tệp ODP sang PDF bằng Python

Aspose.Slides for Python cho phép bạn thực hiện chuyển đổi ODP sang PDF trong một vài dòng mã. Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp ODP sang PDF bằng Python.

  • Tải tệp ODP bằng lớp Trình bày.
  • Lưu ODP dưới dạng PDF bằng phương pháp Presentation.save (string, SaveFormat.PDF).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp ODP sang PDF theo chương trình.

import aspose.slides as slides

# Tải bản trình bày ODP
pres = slides.Presentation("sample.odp")

# Chuyển đổi ODP sang PDF
pres.save("odp-to-pdf.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF)

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy đầu ra của chuyển đổi ODP sang PDF.

Chuyển đổi ODP sang PDF bằng Python

ODP sang PDF

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Slides for Python mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi bản trình bày OpenOffice ODP sang PDF bằng Python. Chỉ cần cài đặt Aspose.Slides for Python và tích hợp mẫu mã được cung cấp trong các ứng dụng Python của bạn. Bạn cũng có thể muốn khám phá thêm về Aspose.Slides for Python bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm