Chuyển đổi tệp PDF sang PowerPoint PPT bằng Python

Định dạng PDF rất được ưa chuộng trong việc tạo và chia sẻ tài liệu kỹ thuật số. Vì nó cung cấp hỗ trợ đa nền tảng, mọi người chọn gửi và nhận tài liệu ở định dạng PDF. Có thể có trường hợp bạn cần nhập nội dung từ tệp PDF sang tài liệu khác như Word, PowerPoint, v.v. Để thực hiện điều này theo chương trình, trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp PDF sang PowerPoint PPT / PPTX bằng Python.

Thư viện Python cho Chuyển đổi PDF sang PowerPoint PPT

Aspose.Slides for Python là một thư viện tuyệt vời cung cấp các tính năng cơ bản cũng như nâng cao để tạo và thao tác với các bản trình bày PowerPoint. Ngoài ra, nó cung cấp khả năng chuyển đổi độ trung thực cao của các bài thuyết trình sang các định dạng khác. Chúng tôi sẽ sử dụng thư viện này để nhập nội dung từ PDF sang các slide PPT / PPTX. Bạn có thể cài đặt thư viện từ PyPI bằng lệnh sau.

> pip install aspose.slides

Chuyển đổi PDF sang PowerPoint PPT bằng Python

Trong chuyển đổi PDF sang PowerPoint, bạn không cần phải đi qua các trang trong PDF để nhập nội dung. Thay vào đó, Aspose.Slides for Python đảm nhận các hoạt động này và giúp bạn chuyển đổi dễ dàng hơn. Sau đây là quy trình chuyển đổi PDF sang PPT.

 • Tạo một bản trình bày trống.
 • Chỉ định một tệp PDF để nhập vào bản trình bày.
 • Aspose.Slides tìm nạp các trang PDF và chuyển đổi chúng thành các trang trình bày.
 • Lưu bản trình bày.

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PDF sang PowerPoint PPTX bằng Python.

 • Tạo bản trình bày mới bằng cách sử dụng lớp Trình bày.
 • Loại bỏ trang chiếu mặc định được thêm vào bản trình bày bằng phương pháp Presentation.slides.removeat (0).
 • Nhập PDF vào bản trình bày bằng phương pháp Presentation.slides.addfrompdf (string).
 • Lưu bản trình bày dưới dạng tệp PPT / PPTX bằng phương thức Presentation.save (string, SaveFormat).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp PDF sang bản trình bày PowerPoint bằng Python.

import aspose.slides as slides

# Tạo bản trình bày
with slides.Presentation() as pres:

  # Xóa trang trình bày mặc định khỏi bản trình bày
  pres.slides.remove_at(0)

  # Nhập PDF vào bản trình bày
  pres.slides.add_from_pdf("candy.pdf")

  # Lưu bản trình bày
  pres.save("pdf-to-ppt.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Sau đây là tệp PDF mà chúng tôi đã sử dụng để chuyển đổi thành PowerPoint PPTX.

Chuyển đổi PDF sang PowerPoint PPT bằng Python

Dưới đây là bản trình bày PowerPoint mà chúng tôi nhận được sau khi nhập tệp PDF.

Python PDF sang PPT PPTX

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for Python mà không có giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp PDF sang PowerPoint PPT / PPTX bằng Python. Chúng tôi đã chứng minh cách Aspose.Slides for Python chuyển đổi từng trang trong PDF thành trang chiếu trong PowerPoint PPT. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá thêm về Aspose.Slides for Python. Ngoài ra, bạn có thể đăng các truy vấn của mình lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm