PowerPoint sang PDF Android

PDF đã trở thành định dạng tiêu chuẩn để chia sẻ tài liệu qua internet, do đó, các tệp ở nhiều định dạng khác nhau được chuyển đổi sang PDF. PowerPoint PPTX hoặc PPT sang PDF là một kịch bản chuyển đổi phổ biến trong đó các trang trình bày trong bản trình bày PowerPoint được chuyển đổi thành các trang trong PDF. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thực hiện chuyển đổi PowerPoint PPTX / PPT sang PDF từ trong các ứng dụng Android của bạn.

API Android cho chuyển đổi PPTX sang PDF

Để chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang PDF trong ứng dụng Android, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides cho Android qua Java. Đây là một API Android giàu tính năng cho phép bạn tạo, sửa đổi và chuyển đổi các bản trình bày một cách liền mạch. Bạn có thể tải xuống API từ phần tải xuống hoặc cài đặt nó bằng cách thêm các cấu hình sau vào build.gradle.

maven {
  url "http://repository.aspose.com/repo/" }
compile (
    group: 'com.aspose',
    name: 'aspose-slides',
    version: '21.3',
    classifier: 'android.via.java')

Chuyển đổi PowerPoint PPTX sang PDF trong Android

Sau đây là các bước để chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang PDF trong Android.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp PPTX sang PDF trong các ứng dụng Android.

// Khởi tạo một đối tượng Bản trình bày đại diện cho một tệp bản trình bày
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");

// Lưu bản trình bày thành PDF với các tùy chọn mặc định
pres.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf);

Các tùy chọn bổ sung cho chuyển đổi PPTX sang PDF

Aspose.Slides cũng cho phép bạn tùy chỉnh chuyển đổi PPTX sang PDF bằng các tùy chọn khác nhau. Ví dụ: bạn có thể đặt nén văn bản, chất lượng hình ảnh, tuân thủ PDF, tùy chọn bao gồm hoặc loại trừ các trang trình bày ẩn, v.v. Để đạt được điều này, API cung cấp lớp PdfOptions.

Sau đây là các bước để tùy chỉnh chuyển đổi PPTX / PPT sang PDF.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tùy chỉnh chuyển đổi PPTX sang PDF.

// Khởi tạo một đối tượng Bản trình bày đại diện cho một tệp bản trình bày
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");

// Khởi tạo lớp PdfOptions
PdfOptions opts = new PdfOptions();
        
// Đặt chất lượng JPEG
opts.setJpegQuality((byte) 90);

// Xác định hành vi cho Metafiles
opts.setSaveMetafilesAsPng(true);

// Đặt mức nén văn bản
opts.setTextCompression(PdfTextCompression.Flate);

// Xác định tiêu chuẩn PDF
opts.setCompliance(PdfCompliance.Pdf15);
       
INotesCommentsLayoutingOptions options = opts.getNotesCommentsLayouting();
options.setNotesPosition(NotesPositions.BottomFull);

// Lưu bản trình bày sang PDF với các tùy chọn được chỉ định
pres.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf, opts);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng API mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPTX / PPT sang PDF trong ứng dụng Android. Hơn nữa, bạn đã thấy cách tùy chỉnh chuyển đổi PPTX sang PDF bằng các tùy chọn khác nhau. Bạn có thể khám phá thêm về API bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ thắc mắc của mình với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm

Mẹo: Bạn có thể thử dùng Trình chuyển đổi Aspose PowerPoint sang PDF hoặc PPT sang PDF.