Chuyển đổi PowerPoint PPT Slides sang SVG bằng Python

Các tệp PowerPoint PPT hoặc PPTX thường được chuyển đổi sang các định dạng khác cho các mục đích khác nhau. Điều này có thể hữu ích khi bạn in các trang trình bày, tạo trình chiếu hoặc trình xem PowerPoint, v.v. Trong số các định dạng khác, SVG là định dạng hình ảnh vectơ phổ biến được sử dụng để đại diện cho các trang trình bày PPT. Theo đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi PowerPoint PPT sang SVG bằng Python.

Thư viện Python để chuyển đổi PowerPoint PPT sang SVG

Aspose.Slides dành cho Python là một thư viện tuyệt vời cung cấp một loạt các tính năng để tạo và thao tác với các bản trình bày PowerPoint. Bạn có thể xây dựng các bản trình bày đơn giản hoặc phức tạp từ đầu một cách liền mạch. Ngoài ra, thư viện cho phép bạn chuyển đổi các tệp PPT, PPTX và ODP sang các định dạng phổ biến khác. Chúng tôi sẽ sử dụng thư viện này để chuyển đổi bản trình bày PPT / PPTX của chúng tôi sang hình ảnh SVG. Bạn có thể cài đặt nó từ PyPI bằng lệnh pip sau.

> pip install aspose.slides

Các bước chuyển đổi PPTX sang SVG bằng Python

Việc chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPT hoặc PPTX sang SVG đơn giản như chiếc bánh. Sau đây là các bước cần thiết để chuyển đổi tệp PPT / PPTX sang định dạng SVG bằng cách sử dụng Aspose.Slides for Python.

 • Tải tệp PowerPoint PPT hoặc PPTX từ đĩa.
 • Lặp qua các trang chiếu trong bản trình bày.
 • Lưu từng trang chiếu dưới dạng tệp SVG vào vị trí mong muốn.

Bây giờ, chúng ta hãy xem cách chuyển đổi các bước này thành mã để chuyển đổi PPTX sang SVG trong Python.

Chuyển đổi PPTX sang SVG bằng Python

Để chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang ảnh SVG, bạn sẽ phải xem qua các trang chiếu. Khi bạn đã truy cập vào một trang chiếu, bạn có thể dễ dàng lưu nó dưới dạng ảnh SVG. Vì vậy, chúng ta hãy xem cách chuyển đổi các trang trình bày trong tệp PPT / PPTX sang hình ảnh SVG bằng Python.

 • Tải tệp PPT / PPTX bằng lớp Trình bày.
 • Lặp qua các trang chiếu bằng bộ sưu tập Presentation.slides.
 • Chuyển đổi từng trang chiếu sang SVG bằng phương thức Slide.writeassvg().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi các trang trình bày trong tệp PPTX sang hình ảnh SVG bằng Python.

import aspose.slides as slides

# Tải bản trình bày
with slides.Presentation("presentation.pptx") as presentation:

  # Lặp qua các trang trình bày
  for slide in presentation.slides:

    # Xuất trang trình bày sang định dạng SVG
    with open("presentation_slide_{0}.svg".format(str(slide.slide_number)), "wb") as file:
      slide.write_as_svg(file)

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy một trang trình bày PPT sau khi chuyển đổi thành hình ảnh SVG.

Chuyển đổi PowerPoint PPT Slides sang SVG bằng Python

Python PPT to SVG Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử Aspose.Slides for Python mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Chuyển đổi PowerPoint PPT / PPTX sang SVG hữu ích trong nhiều trường hợp khác nhau, chẳng hạn như trình chiếu, kết xuất / in trang trình bày chất lượng cao, v.v. Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi PowerPoint PPT hoặc PPTX sang SVG bằng Python. Bạn có thể dễ dàng cài đặt Aspose.Slides for Python và tích hợp chuyển đổi PowerPoint sang SVG trong các ứng dụng Python của mình. Ngoài ra, bạn có thể khám phá thêm về Aspose.Slides for Python bằng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể cho chúng tôi biết về các thắc mắc của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm