Hình ảnh PPT sang PNG bằng C ++

Có thể có những trường hợp bạn cần chuyển đổi tệp PowerPoint của mình sang hình ảnh. Ví dụ: để tạo hình thu nhỏ hoặc thêm hình ảnh của các trang chiếu vào tài liệu. Đối với những trường hợp như vậy, chuyển đổi tệp PowerPoint sang định dạng PNG sẽ tỏ ra hữu ích vì PNG là định dạng đồ họa raster phổ biến hỗ trợ nén không mất dữ liệu. Để đạt được điều đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi hình ảnh PowerPoint PPT sang PNG trong C ++.

C ++ PowerPoint PPT to PNG Converter

Aspose.Slides for C ++ là một API mạnh mẽ và giàu tính năng cho phép bạn tạo, đọc và cập nhật các tệp PowerPoint mà không yêu cầu cài đặt Microsoft PowerPoint. Hơn nữa, API hỗ trợ chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang hình ảnh PNG. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Các bước chuyển đổi PPT sang PNG trong C ++

Aspose.Slides for C ++ cung cấp cách đơn giản nhất để chuyển đổi các slide trong PowerPoint PPT sang ảnh PNG. Sau đây là các bước bạn cần thực hiện để chuyển đổi PPT sang PNG trong các ứng dụng C ++ của mình.

  • Tải bản trình bày PPT / PPTX từ đĩa.
  • Đặt kích thước của hình ảnh PNG đầu ra.
  • Chuyển đổi từng trang chiếu trong PPT thành hình ảnh PNG.
  • Lưu tệp hình ảnh PNG trên đĩa.

Bây giờ hãy chuyển các bước này thành mã để xem cách chuyển đổi tệp PPTX sang PNG trong C ++.

Chuyển đổi PPTX sang PNG bằng C ++

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PowerPoint sang hình ảnh PNG bằng C ++.

Đoạn mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp PowerPoint sang hình ảnh PNG bằng C ++.

// Đường dẫn tệp nguồn
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";

// Tải tệp bản trình bày
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Thứ nguyên do người dùng xác định
int desiredX = 1200;
int desiredY = 800;

// Nhận giá trị theo tỷ lệ của X và Y
float ScaleX = (float)(1.0 / presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Width()) * desiredX;
float ScaleY = (float)(1.0 / presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Height()) * desiredY;

// Lặp qua các trang trình bày
for (SharedPtr<ISlide> slide : presentation->get_Slides())
{
	// Tạo hình ảnh của trang chiếu
	SharedPtr<System::Drawing::Bitmap> bitmap = slide->GetThumbnail(ScaleX, ScaleY);

	// Lưu tệp PNG
	bitmap->Save(String::Format(u"OutputDirectory\\PresentationToPng_out_{0}.png", slide->get_SlideNumber()), System::Drawing::Imaging::ImageFormat::get_Png());
}

C ++ PowerPoint to PNG Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã biết cách chuyển đổi tệp PowerPoint sang hình ảnh PNG bằng C ++. Chúng tôi đã sử dụng API Aspose.Slides cho C ++ để đạt được điều này. Nó là một API mạnh mẽ cung cấp một loạt các tính năng bổ sung để làm việc với các tệp PowerPoint. Bạn có thể khám phá API chi tiết bằng cách truy cập tài liệu chính thức. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm