Chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang SVG bằng C ++

Định dạng SVG thường được sử dụng để nhúng nội dung vào các ứng dụng web và máy tính để bàn. Có thể có những tình huống mà bạn cần nhúng bản trình bày PowerPoint của mình vào các ứng dụng như vậy. Trong những trường hợp như vậy, việc chuyển đổi tệp PowerPoint sang định dạng SVG sẽ tỏ ra hữu ích. Để kết thúc, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi PowerPoint PPT hoặc PPTX sang SVG trong C ++.

C ++ PowerPoint PPT to SVG Converter - Tải xuống miễn phí

Aspose.Slides cho C ++ là một API C ++ để làm việc với các tệp PowerPoint. Nó cho phép bạn tạo, đọc và sửa đổi các tệp PowerPoint PPT và PPTX mà không cần phần mềm bổ sung. Hơn nữa, API hỗ trợ chuyển đổi các tệp PPTX / PPT sang định dạng SVG. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Các bước chuyển đổi PPTX sang SVG trong C ++

Việc chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPT hoặc PPTX sang SVG đơn giản như chiếc bánh. Sau đây là các bước cần thiết để chuyển đổi tệp PPT / PPTX sang định dạng SVG bằng cách sử dụng Aspose.Slides cho C ++.

  • Tải tệp PowerPoint PPT hoặc PPTX từ đĩa.
  • Lặp qua các trang chiếu trong bản trình bày.
  • Lưu từng trang chiếu dưới dạng tệp SVG vào vị trí mong muốn.

Bây giờ, chúng ta hãy xem cách chuyển đổi các bước này thành mã để chuyển đổi PPTX thành SVG trong C ++.

Chuyển đổi PowerPoint PPT sang SVG trong C ++

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PowerPoint PPTX / PPT sang định dạng SVG.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp PowerPoint PPTX / PPT sang định dạng SVG bằng C ++.

// Đường dẫn tệp nguồn
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";

// Tải tệp bản trình bày
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Lặp qua các trang trình bày
for (SharedPtr<ISlide> slide : presentation->get_Slides())
{
	// Tạo một phiên bản của lớp FileStream
	SharedPtr<FileStream> stream = File::OpenWrite(String::Format(u"OutputDirectory\\PresentationToSvg_out_{0}.svg", slide->get_SlideNumber()));

	// Ghi trang trình bày vào luồng
	slide->WriteAsSvg(stream);

	// Đóng luồng
	stream->Close();
}

Bộ chuyển đổi PowerPoint sang SVG C ++ - Nhận giấy phép miễn phí

Để sử dụng Aspose.Slides mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp PowerPoint PPTX / PPT sang định dạng SVG trong C ++. Mẫu mã được chia sẻ cho thấy cách chuyển đổi tệp PowerPoint sang định dạng SVG chỉ trong một vài dòng mã. Aspose.Slides for C ++ là một API mạnh mẽ cung cấp một loạt các tính năng bổ sung để tự động hóa các tác vụ liên quan đến PowerPoint của bạn. Bạn có thể khám phá API chi tiết bằng cách truy cập tài liệu chính thức. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm

Mẹo: Bạn có thể muốn xem Chuyển đổi PowerPoint sang SVG miễn phí.