Việc chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang định dạng hình ảnh có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ: để hiển thị bản trình bày trong ứng dụng web hoặc máy tính để bàn, tạo hình thu nhỏ, v.v. Vì PNG là một trong những định dạng hình ảnh phổ biến nhất, trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi PowerPoint PPT sang PNG trong Java. Chúng tôi sẽ trình bày cách chuyển đổi từng trang chiếu trong hình ảnh PPT hoặc PPTX sang PNG trong Java.

Java PowerPoint PPT to PNG Converter - Miễn phí tải xuống

Để chuyển đổi PPTX hoặc PPT sang PNG, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for Java. API cho phép bạn tạo, thao tác và chuyển đổi các bản trình bày PowerPoint và OpenOffice từ bên trong các ứng dụng Java. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>22.7</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Các bước chuyển đổi PPT sang PNG trong Java

Aspose.Slides for Java cung cấp cách đơn giản nhất để chuyển đổi các slide trong PowerPoint PPT sang ảnh PNG. Sau đây là các bước bạn cần thực hiện để chuyển đổi PPT sang PNG trong các ứng dụng Java của mình.

 • Tải bản trình bày PPT / PPTX từ đĩa.
 • Đặt kích thước của hình ảnh PNG đầu ra.
 • Chuyển đổi từng trang chiếu trong PPT thành hình ảnh PNG.
 • Lưu tệp hình ảnh PNG trên đĩa.

Bây giờ hãy chuyển các bước này thành mã để xem cách chuyển đổi tệp PPTX sang PNG trong Java.

Chuyển đổi PPTX sang PNG trong Java

Sau đây là các bước để chuyển đổi slide trong PowerPoint PPTX sang PNG trong Java.

 1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp Presentation để tải bản trình bày.
 2. Xác định kích thước của hình ảnh PNG kết quả.
 3. Lặp qua từng ISlide trong bộ sưu tập Presentation.getSlides().
 4. Tạo hình ảnh của từng trang chiếu bằng phương thức ISlide.getThumbnail (float ScaleX, float ScaleY) và lấy tham chiếu của hình ảnh vào đối tượng BufferedImage.
 5. Tạo một tệp mới cho hình ảnh PNG đầu ra.
 6. Cuối cùng, lưu hình ảnh PNG bằng phương pháp ImageIO.write (BufferedImage, String, File).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi PPTX sang PNG trong Java.

// Tải bản trình bày PowerPoint
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Thứ nguyên do người dùng xác định
int desiredX = 1200;
int desiredY = 800;

// Nhận giá trị theo tỷ lệ của X và Y
float ScaleX = (float) (1.0 / presentation.getSlideSize().getSize().getWidth()) * desiredX;
float ScaleY = (float) (1.0 / presentation.getSlideSize().getSize().getHeight()) * desiredY;

// Lặp lại qua các trang trình bày trong bản trình bày
for (ISlide sld : presentation.getSlides()) {
 
	// Tạo hình ảnh tỷ lệ đầy đủ của trang trình bày
	BufferedImage bi = sld.getThumbnail(ScaleX, ScaleY);

	// Tạo một tệp mới để lưu hình ảnh PNG
	File outputfile = new File("Slide_" + sld.getSlideNumber() + ".png");

	// Lưu hình ảnh PNG
	ImageIO.write(bi, "png", outputfile);
}

Trình chuyển đổi PowerPoint sang PNG Java - Nhận Giấy phép Miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for Java mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Lưu PPTX dưới dạng PNG - Demo trực tuyến

Hãy thử trình chuyển đổi PowerPoint sang PNG trực tuyến, dựa trên Aspose.Slides.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi slide trong PowerPoint PPTX hoặc PPT sang PNG trong Java. Bạn có thể chỉ cần cài đặt API và sử dụng mã được cung cấp trong các ứng dụng Java của mình. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá các tính năng khác của API. Ngoài ra, bạn có thể cho chúng tôi biết về các thắc mắc của bạn qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm