Chuyển đổi PowerPoint PPT thành GIF động trong C#

Chuyển đổi PowePoint sang GIF thường được thực hiện để tránh sự cần thiết của MS PowerPoint để xem trước các bản trình bày. GIF động có khả năng chứa tất cả các slide PPT trong một tệp duy nhất. Do đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPT hoặc PPTX thành GIF động trong C#. Hơn nữa, bạn sẽ học cách tùy chỉnh kích thước khung hình, độ trễ giữa các trang trình bày và khung hình trên giây theo lập trình.

C# .NET API cho PowerPoint Chuyển đổi PPT sang GIF

Để chuyển đổi tệp PowerPoint PPT / PPTX thành GIF động, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for .NET. Đây là một API .NET giàu tính năng để tạo và thao tác với các bản trình bày PowerPoint. Ngoài ra, nó còn cung cấp khả năng chuyển đổi các tệp PPT / PPTX với độ trung thực cao sang các định dạng khác. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET 

Chuyển đổi PowerPoint PPT thành GIF trong C#

Aspose.Slides for .NET giúp bạn chuyển đổi PPT / PPTX sang GIF dễ dàng hơn. Chỉ cần tải bản trình bày và lưu dưới dạng GIF. Sau đây là các bước để chuyển đổi PPT sang GIF trong C#.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp PowerPoint PPTX thành GIF động trong C#.

// Tải bản trình bày
using (Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Lưu bản trình bày dưới dạng GIF
  presentation.Save("ppt-to-gif.gif", SaveFormat.Gif);
}

C# PPTX sang GIF - Tùy chọn bổ sung

Bạn cũng có thể tùy chỉnh chuyển đổi PPT sang GIF bằng cách sử dụng các tùy chọn khác nhau như độ trễ giữa các trang trình bày, kích thước khung hình GIF và chuyển đổi theo khung hình mỗi giây. Sau đây là các bước để tùy chỉnh chuyển đổi PPT sang GIF.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi PPT thành GIF động với cài đặt tùy chỉnh trong C#.

// Tải bản trình bày
using (Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Đặt tùy chọn GIF
  GifOptions options = new GifOptions();
  options.FrameSize = new Size(960, 720); // the size of the resultant GIF 
  options.DefaultDelay = 2000; // how long each slide will be shown before moving to the next one
  options.TransitionFps = 35; // increase FPS for better transition animation quality
        
  // Lưu bản trình bày dưới dạng GIF
  presentation.Save("ppt-to-gif.gif", SaveFormat.Gif);
}

API C# để lưu PPT dưới dạng GIF - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Slides for .NET mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPT / PPTX sang GIF động trong C#. Hơn nữa, bạn đã thấy cách tùy chỉnh chuyển đổi PowerPoint sang GIF bằng các tùy chọn khác nhau. Bên cạnh đó, bạn có thể khám phá thêm về Aspose.Slides for .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng các truy vấn của mình lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm

Thông tin: Aspose gần đây đã phát triển Trình chuyển đổi văn bản sang ảnh GIF trực tuyến cho phép bạn tạo các hình ảnh động thú vị dựa trên các văn bản hoặc tin nhắn đơn giản.