Chuyển đổi PowerPoint PPT thành GIF động trong Java

Animated GIF có khả năng chứa một số hình ảnh trong một tệp duy nhất. Do đó, các bài thuyết trình PowerPoint thường được chuyển đổi sang tệp GIF trong đó mỗi hình ảnh trong GIF đại diện cho một trang chiếu. Để thực hiện chuyển đổi theo chương trình, bài viết này trình bày cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPT hoặc PPTX thành GIF động trong Java. Hơn nữa, bạn sẽ học cách tùy chỉnh kích thước khung hình, độ trễ giữa các trang trình bày và khung hình mỗi giây theo lập trình.

Java PowerPoint PPT to GIF Converter - Tải xuống miễn phí

Aspose.Slides dành cho Java là một API giàu tính năng để tạo và thao tác với các bản trình bày PowerPoint. Hơn nữa, nó cung cấp khả năng chuyển đổi các tệp PPT / PPTX sang các định dạng khác với độ trung thực cao. Chúng tôi sẽ sử dụng API này để chuyển đổi tệp PowerPoint PPT / PPTX thành GIF động. Bạn có thể tải xuống API của JAR hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

Kho:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>22.2</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Chuyển đổi PowerPoint PPT sang GIF trong Java

Để chuyển đổi PPT / PPTX thành GIF, bạn chỉ cần tải bản trình bày và lưu dưới dạng GIF. Sau đây là các bước để chuyển đổi PPT sang GIF trong Java.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp PowerPoint PPTX thành GIF động trong Java.

// Tải bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Lưu bản trình bày dưới dạng GIF
presentation.save("ppt-to-gif.gif", SaveFormat.Gif);

Java PPTX sang GIF - Tùy chọn bổ sung

Bạn cũng có thể tùy chỉnh chuyển đổi PPT sang GIF bằng cách sử dụng các tùy chọn khác nhau như độ trễ giữa các trang trình bày, kích thước khung hình GIF và chuyển đổi theo khung hình mỗi giây. Sau đây là các bước để tùy chỉnh chuyển đổi PPT sang GIF.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi PPT thành GIF động với cài đặt tùy chỉnh trong Java.

// Tải bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Đặt tùy chọn GIF
GifOptions options = new GifOptions();
options.setFrameSize(new Dimension(960, 720)); // the size of the resultant GIF 
options.setDefaultDelay(2000); // how long each slide will be shown before moving to the next one
options.setTransitionFps(35); // increase FPS for better transition animation quality

// Lưu bản trình bày dưới dạng GIF
presentation.save("ppt-to-gif.gif", SaveFormat.Gif, options);

PowerPoint to GIF Java Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Slides for Java mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã biết cách chuyển đổi PowerPoint PPT sang GIF động trong Java. Hơn nữa, bạn đã thấy cách tùy chỉnh chuyển đổi PowerPoint PPTX sang GIF bằng các tùy chọn khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể khám phá thêm về Aspose.Slides for Java bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng các truy vấn của mình lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm