Chuyển đổi PowerPoint PPT thành GIF động bằng Python

Trong các trường hợp khác nhau, các bản trình bày PowerPoint được chuyển đổi sang các định dạng khác như HTML, hình ảnh, v.v. Nó thường được thực hiện để tránh sự phụ thuộc vào MS PowerPoint để xem các bản trình bày. Theo đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPT hoặc PPTX thành GIF động bằng Python. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trình bày cách đặt kích thước khung hình, độ trễ giữa các trang trình bày và khung hình trên giây theo lập trình.

Thư viện Python cho PowerPoint Chuyển đổi PPT sang GIF

Để chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang GIF động, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for Python. Đây là một thư viện Python mạnh mẽ cho phép bạn tạo và thao tác các bản trình bày một cách liền mạch. Hơn nữa, nó cung cấp chuyển đổi chất lượng cao PPT / PPTX sang các định dạng phổ biến khác. Để sử dụng thư viện này, bạn có thể cài đặt nó từ PyPI bằng lệnh sau.

> pip install aspose.slides

Chuyển đổi PowerPoint PPT sang GIF bằng Python

Aspose.Slides for Python chuyển đổi bản trình bày hoàn chỉnh thành GIF động, chứa tất cả các trang trình bày. Sau đây là các bước đơn giản để chuyển đổi PPT sang GIF trong Python.

 • Tải bản trình bày PPT / PPTX bằng lớp Trình bày.
 • Lưu bản trình bày dưới dạng GIF bằng phương thức Presentation.save (string, SaveFormat.GIF).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp PowerPoint PPTX thành GIF động bằng Python.

import aspose.slides as slides

# Tải bản trình bày
with slides.Presentation("presentation.pptx") as presentation:

  # Lưu dưới dạng GIF
  presentation.save("ppt-to-gif.gif", slides.export.SaveFormat.GIF)

Đặt các tùy chọn bổ sung - Python PPT thành GIF

Aspose.Slides for Python cũng cho phép bạn tùy chỉnh chuyển đổi PPT sang GIF bằng các tùy chọn khác nhau. Bạn có thể đặt độ trễ giữa các trang trình bày, kích thước khung hình GIF và quá trình chuyển đổi theo khung hình mỗi giây. Sau đây là các bước để đạt được điều này.

 • Tải bản trình bày PPT / PPTX bằng lớp Trình bày.
 • Tạo một thể hiện của lớp GifOptions.
 • Đặt các tùy chọn mong muốn như kích thước khung hình.
 • Lưu bản trình bày dưới dạng GIF bằng phương thức Presentation.save (string, SaveFormat.GIF, GifOptions).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi PPT thành GIF động với cài đặt tùy chỉnh bằng Python.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# Tải bản trình bày
with slides.Presentation("presentation.pptx") as presentation:

  # Đặt các tùy chọn bổ sung
  options = slides.export.GifOptions()
  options.frame_size = drawing.Size(960, 720) # the size of the resultant GIF 
  options.default_delay = 2000 # how long each slide will be showed before moving to the next one
  options.transition_fps = 35 # increase FPS for better transition animation quality

  # Lưu dưới dạng GIF
  presentation.save("ppt-to-gif.gif", slides.export.SaveFormat.GIF, options)

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Slides for Python mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPT / PPTX sang GIF động bằng Python. Hơn nữa, bạn đã thấy cách tùy chỉnh chuyển đổi PowerPoint sang GIF bằng các tùy chọn khác nhau. Bên cạnh đó, bạn có thể khám phá thêm về Aspose.Slides for Python bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể cho chúng tôi biết về các thắc mắc của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm

Thông tin: Aspose gần đây đã phát triển dịch vụ Văn bản thành GIF trực tuyến cho phép bạn chuyển đổi văn bản hoặc tin nhắn thành hình ảnh động thú vị.