PPT sang PPTX C#

Trong các trường hợp khác nhau, bạn có thể cần phải nâng cấp bản trình bày PPT lên PPTX để tận hưởng các tính năng trình bày nâng cao do MS Office cung cấp. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp PowerPoint PPT sang PPTX bằng C#. Nó nhằm mục đích làm cho việc chuyển đổi tự động hoặc hàng loạt các tệp PPT sang PPTX dễ dàng hơn.

API C# cho Chuyển đổi PPT sang PPTX

Để chuyển đổi tệp PowerPoint PPT sang PPTX, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for .NET. Đây là một API mạnh mẽ và giàu tính năng cho phép bạn tạo hoặc thao tác các bản trình bày một cách liền mạch. Ngoài ra, công cụ chuyển đổi bản trình bày tích hợp cho phép bạn chuyển đổi các tệp PPT / PPTX sang các định dạng khác. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Chuyển đổi PowerPoint PPT sang PPTX

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PPT sang PPTX trong C#.

  1. Tải bản trình bày PowerPoint PPT bằng lớp Trình bày.
  2. Chuyển đổi PPT sang PPTX bằng phương thức Presentation.Save (string, SaveFormat.Pptx).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp PPT sang PPTX.

// Khởi tạo đối tượng Bản trình bày đại diện cho tệp PPT
Presentation pres = new Presentation("PPTtoPPTX.ppt");

// Lưu bản trình bày PPT dưới dạng PPTX
pres.Save("PPTtoPPTX_out.pptx", SaveFormat.Pptx);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp PowerPoint PPT sang PPTX bằng C#. Bạn có thể chỉ cần cài đặt API và tích hợp mã được cung cấp trong các ứng dụng .NET của mình để tự động chuyển đổi PPT sang PPTX. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tài liệu để khám phá các tính năng khác của Aspose.Slides for .NET. Ngoài ra, bạn có thể cho chúng tôi biết về các thắc mắc của bạn qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm