Tìm và thay thế văn bản là một công việc phổ biến mà bạn có thể cần phải làm thường xuyên. Trong trường hợp có nhiều tệp, thực hiện việc này theo chương trình sẽ tỏ ra hiệu quả hơn. Để kết thúc, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tìm và thay thế văn bản trong tệp PowerPoint bằng C ++.

API C ++ để tìm và thay thế văn bản trong bản trình bày PowerPoint

Aspose.Slides cho C ++ là một API C ++ để làm việc với các tệp PowerPoint. Nó cho phép bạn tạo, đọc và cập nhật các tệp PowerPoint mà không cần cài đặt Microsoft PowerPoint. Hơn nữa, API cho phép bạn tìm và thay thế văn bản trong bản trình bày PowerPoint. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Tìm và thay thế văn bản trong tệp PowerPoint bằng C ++

Sau đây là các bước để tìm và thay thế văn bản trong tệp PowerPoint.

Đoạn mã mẫu sau đây cho biết cách tìm và thay thế văn bản trong tệp PowerPoint bằng C ++.

Nhận giấy phép miễn phí

Để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài này, bạn đã học cách tìm và thay thế văn bản trong bản trình bày PowerPoint bằng C ++. Đoạn mã được chia sẻ cho thấy cách đạt được điều đó chỉ với một vài dòng mã. Aspose.Slides for C ++ là một API mạnh mẽ và giàu tính năng, cung cấp nhiều tính năng bổ sung để tự động hóa quy trình làm việc PowerPoint của bạn. Bạn có thể khám phá API chi tiết bằng cách truy cập tài liệu chính thức. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm