Chữ ký điện tử xác thực tính xác thực và tính toàn vẹn của tài liệu điện tử giống như chữ ký hoặc tem (được sản xuất bằng tay). Tuy nhiên, chữ ký điện tử an toàn hơn đáng kể so với chữ ký viết tay.

Khi bạn đọc xong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng Java để thêm chữ ký điện tử vào bản trình bày PowerPoint.

API Java để thêm chữ ký số vào PowerPoint PPT

Nếu bạn đang tìm cách thêm chữ ký điện tử vào bản trình bày PPT chỉ bằng một vài dòng mã Java, thì bạn cần:

 • Aspose.Slides for Java, a powerful PowerPoint library used to create, edit, and manipulate PPT and PPTX presentations. For instructions on installing Aspose.Slides, see this Installation guide.
 • Chứng chỉ ký: Trước khi tạo chữ ký điện tử, trước tiên bạn cần có chứng chỉ ký. Các chứng chỉ như vậy thường được cấp bởi các cơ quan cấp chứng chỉ (CA) đã biết, nhưng bạn cũng có thể tạo chứng chỉ của riêng mình.

Chữ ký số phải đáp ứng các tiêu chí sau: sử dụng chữ ký hợp lệ, chứng chỉ được liên kết với nó phải mới nhất (chưa hết hạn) và (lý tưởng là) nó phải đến từ một cơ quan cấp chứng chỉ có uy tín hoặc nổi tiếng và người ký hoặc tổ chức ký phải được tin cậy.

Mã Java để thêm chữ ký số vào PPT

Với chứng chỉ kỹ thuật số của bạn trong tay và Aspose.Slides được cài đặt trên hệ thống của bạn, bạn phải làm theo các hướng dẫn sau để thêm chữ ký điện tử vào bản trình bày PowerPoint bằng Java:

 1. Sử dụng lớp Presentation, tải tệp PowerPoint có liên quan.
 2. Tạo một đối tượng chữ ký số và sau đó chuyển tệp PFX chữ ký số và mật khẩu cho nó.
 3. Thêm chữ ký số.
 4. Lưu bản trình bày đã thay đổi.

Mã Java này chỉ cho bạn cách thêm chữ ký điện tử vào PowerPoint:

// Mở tệp bản trình bày
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // Tạo một đối tượng Chữ ký số bằng tệp PFX và mật khẩu PFX 
  DigitalSignature signature = new DigitalSignature("testsignature1.pfx", "testpass1");

  // Nhận xét chữ ký số mới
  signature.setComments("Aspose.Slides digital signing test.");

  // Thêm chữ ký điện tử vào bản trình bày
  pres.getDigitalSignatures().add(signature);

  // Lưu bản trình bày
  pres.save("SomePresentationSigned.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  pres.dispose();
}

Xác minh PowerPoint PPT được ký điện tử trong

Nếu bạn nhận được PowerPoint có chữ ký điện tử, bạn sẽ chạy thao tác xác minh để kiểm tra và xác nhận rằng tệp trong tay bạn không bị sửa đổi sau khi được ký. Quá trình này về cơ bản là kiểm tra tính xác thực và tính toàn vẹn của bản trình bày PPT hoặc PPTX.

Thực hiện theo các hướng dẫn sau để xác minh PowerPoint đã được ký bằng chữ ký điện tử:

 1. Sử dụng lớp Presentation, tải tệp PowerPoint có liên quan.
 2. Kiểm tra xem PowerPoint đã được ký chưa.
 3. Kiểm tra xem các chữ ký (được sử dụng để ký vào bản trình bày) có hợp lệ không.

Chạy mã Java này để xác minh tài liệu PowerPoint được ký điện tử:

// Mở bài thuyết trình
Presentation pres = new Presentation("SomePresentationSigned.pptx");
try {
  if (pres.getDigitalSignatures().size() > 0)
  {
    boolean allSignaturesAreValid = true;

    System.out.println("Signatures used to sign the presentation: ");

    // Kiểm tra xem tất cả các chữ ký điện tử có hợp lệ không
    for (IDigitalSignature signature : pres.getDigitalSignatures())
    {
      System.out.println(signature.getComments() + ", "
          + signature.getSignTime().toString() + " -- " + (signature.isValid() ? "VALID" : "INVALID"));
      allSignaturesAreValid &= signature.isValid();
    }

    if (allSignaturesAreValid)
      System.out.println("Presentation is genuine. All signatures are valid.");
    else
      System.out.println("Presentation has been modified since signing.");
  }
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Nhận giấy phép miễn phí

Nếu bạn đang muốn dùng thử không giới hạn các tính năng của Aspose.Slides, chúng tôi khuyên bạn nên nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Phần kết luận

Chúng tôi tin rằng bây giờ bạn đã biết cách sử dụng Java để thêm chữ ký điện tử vào bản trình bày PowerPoint. Các bài viết có chủ đề bảo mật khác—chẳng hạn như bài viết về bảo vệ bằng mật khẩu PowerPoint bản trình bày—có thể hữu ích.

Để tìm hiểu thêm về [các tính năng] của Aspose.Slides(https://docs.aspose.com/slides/java/features-overview/), hãy xem [tài liệu] của chúng tôi(https://docs.aspose.com/slides/java/). Nếu có câu hỏi, bạn có thể đăng lên diễn đàn của chúng tôi.