Chuyển đổi SVG sang PDF trong C#

Bạn có muốn chuyển đổi hình ảnh SVG thành tài liệu PDF không? Nếu vậy, bạn đang ở đúng nơi. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi SVG sang PDF trong C# bằng một vài bước đơn giản.

SVG (Đồ họa vectơ có thể mở rộng) là loại tệp tiêu chuẩn mở hoạt động bất kể độ phân giải. Đây là định dạng dựa trên XML sử dụng đồ họa vector và hỗ trợ hoạt ảnh hạn chế. Các tệp SVG chỉ là các tệp XML, vì vậy bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào cũng có thể chỉnh sửa chúng. Hầu hết các trình duyệt hiện đại đều hỗ trợ tệp SVG và có khả năng hiển thị đánh dấu của chúng. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần xuất hình ảnh SVG sang tài liệu PDF.

PDF là định dạng tài liệu được sử dụng rộng rãi nhất. Nó giữ nguyên định dạng ban đầu, đó là lý do tại sao nó rất phổ biến. Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi tài liệu SVG sang định dạng PDF theo chương trình. Vậy hãy bắt đầu!

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. API C# để chuyển SVG sang PDF
 2. Chuyển SVG sang PDF
 3. Render SVG to PDF

API C# để chuyển đổi SVG sang PDF

Để chuyển đổi SVG sang PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.SVG cho .NET API. API cung cấp một cách dễ dàng để tải, phân tích cú pháp, kết xuất, tạo và chuyển đổi các tệp SVG thành các định dạng phổ biến mà không cần bất kỳ phần mềm phụ thuộc nào.

API cung cấp lớp SVGDDocument đại diện cho gốc của hệ thống phân cấp SVG và chứa toàn bộ nội dung. Lớp PdfSaveOptions cho phép chỉ định các tùy chọn lưu PDF. Chúng tôi có phương thức Converter.ConvertSVG(SVGDDocument, PdfSaveOptions, string) chuyển đổi nguồn SVG thành PDF. Lớp PdfRenderingOptions đại diện cho các tùy chọn hiển thị cho PdfDevice. Lớp PdfDevice cho phép hiển thị thành tài liệu PDF.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.SVG

Chuyển đổi SVG sang PDF bằng C#

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi tệp hình ảnh SVG thành PDF bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải SVG bằng lớp SVGDDocument.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp PdfSaveOptions.
 3. Sau đó, chỉ định các tùy chọn lưu PDF chẳng hạn như Màu nền, v.v.
 4. Cuối cùng, gọi phương thức Converter.ConvertSVG(). Nó lấy SVGDDocument, PdfSaveOptions và đường dẫn tệp PDF đầu ra làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi SVG sang PDF trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi SVG sang PDF
// Tải tài liệu SVG từ một tệp
var document = new SVGDocument("C:\\Files\\Fill-Circle.svg");

// Khởi tạo một thể hiện của lớp PdfSaveOptions
var saveOptions = new PdfSaveOptions();
saveOptions.BackgroundColor = System.Drawing.Color.DarkBlue;

// Chuyển đổi SVG sang PDF
Converter.ConvertSVG(document, saveOptions, "C:\\Files\\Circles_out.pdf");
Chuyển đổi-SVG-sang-PDF-sử dụng-CSharp

Chuyển đổi SVG sang PDF bằng C#.

Kết xuất SVG thành PDF trong C#

Ngoài ra, chúng tôi có thể kết xuất SVG thành PDF bằng cách thực hiện theo các bước được cung cấp bên dưới:

 1. Đầu tiên, tải SVG bằng lớp SVGDDocument.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp PdfRenderingOptions.
 3. Sau đó, chỉ định các tùy chọn lưu PDF như PageSetup, JpegQuality, v.v.
 4. Sau đó, khởi tạo một thể hiện của lớp PdfDevice. Nó lấy PdfRenderingOptions và đường dẫn tệp PDF đầu ra làm đối số.
 5. Cuối cùng, gọi phương thức RenderTo(). Nó lấy PdfDevice làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách hiển thị SVG thành PDF trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách hiển thị SVG thành PDF
// Tải tài liệu SVG từ một tệp
var document = new SVGDocument("C:\\Files\\Fill-Circle.svg");

// Khởi tạo một thể hiện của lớp PdfRenderingOptions 
// Đặt thuộc tính PageSetup và JpegQuality tùy chỉnh
var pdfRenderingOptions = new PdfRenderingOptions();
pdfRenderingOptions.PageSetup.AnyPage = new Page(new Aspose.Svg.Drawing.Size(500, 500), new Margin(10, 10, 10, 10));
pdfRenderingOptions.JpegQuality = 10;

// Khởi tạo một thể hiện của lớp PdfDevice
using (IDevice device = new PdfDevice(pdfRenderingOptions, "C:\\Files\\Render_out.pdf"))
{
  // Kết xuất SVG thành PDF và gửi tài liệu đến thiết bị kết xuất
  document.RenderTo(device);
}

Nhận giấy phép tạm thời miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử Aspose.SVG cho .NET mà không bị giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách:

 • tải một hình ảnh SVG hiện có;
 • xác định các tùy chọn lưu PDF;
 • chỉ định các tùy chọn kết xuất PDF;
 • lưu SVG dưới dạng PDF trong C#.

Bên cạnh việc chuyển đổi SVG sang PDF trong C#, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.SVG cho .NET bằng cách sử dụng tài liệu và khám phá các tính năng khác nhau được API hỗ trợ. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm