Image Stencil - Chuyển ảnh thành Stencil trong C#

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá quy trình hấp dẫn của việc tô màu hình ảnh trong C#. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua hướng dẫn từng bước về cách chuyển đổi ảnh thành khuôn tô trong C# và tạo kiệt tác khuôn tô của riêng bạn.

Vẽ khuôn hình ảnh là một quá trình trong đó hình ảnh được chuyển đổi thành một biểu diễn đơn giản hơn, đen trắng hoặc một màu để làm nổi bật các tính năng chính, thường được sử dụng để tạo mẫu cho mục đích in ấn, vẽ tranh hoặc thiết kế khác. Điều này đạt được bằng cách áp dụng một ngưỡng cho hình ảnh, phân tách các khu vực quan tâm (tiền cảnh) khỏi nền.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. API Khuôn tô hình ảnh C#
 2. Chuyển đổi ảnh thành khuôn tô
 3. Nhận giấy phép miễn phí

C# Image Stencil API - Photo Stencil Maker

Để chuyển đổi hình ảnh thông thường thành giấy nến hấp dẫn và có độ tương phản cao, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.SVG for .NET API. Đây là một thư viện mạnh mẽ cho phép bạn làm việc với các tệp SVG trong các ứng dụng .NET của mình. Mặc dù nó được thiết kế chủ yếu để làm việc với các tệp SVG, nhưng bạn cũng có thể sử dụng nó để thực hiện tô màu hình ảnh bằng cách chuyển đổi hình ảnh raster của bạn sang SVG và sau đó áp dụng các phép biến đổi cần thiết.

Trong các phần sau, chúng tôi sẽ trình bày cách tạo khuôn tô hình ảnh bằng Aspose.SVG for .NET. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Aspose.SVG for .NET trong dự án của mình.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.SVG

Chuyển ảnh thành Stencil trong C#

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi bất kỳ tệp hình ảnh nào thành một khuôn tô bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Tạo một thể hiện của lớp ImageVectorizer
 2. Chỉ định các thuộc tính cấu hình như PathBuilder, ColorsLimit, LineWidth và Stencil.
 3. Sau đó, tải và vector hóa hình ảnh bằng phương thức Vectorize(). Nó chấp nhận đường dẫn tệp hình ảnh làm đối số.
 4. Cuối cùng, lưu hình ảnh đã được vector hóa dưới dạng tệp SVG bằng cách gọi phương thức Save().

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi ảnh sang khuôn tô trong C#.

using System.IO;
using Aspose.Svg;
using Aspose.Svg.ImageVectorization;
using Aspose.Svg.Saving;

// Tạo một ImageVectorizer mới
var vectorizer = new ImageVectorizer
{
 Configuration =
 {
  //tùy chọn thiết lập trình tạo đường dẫn
  PathBuilder = new BezierPathBuilder {
		 //tùy chọn thiết lập dấu vết mượt mà hơn
   TraceSmoother = new ImageTraceSmoother(1),
   
   // ngưỡng lỗi cụ thể
   ErrorThreshold = 70,
   
   // số lần lặp tối đa
   MaxIterations = 50
  },
 
  ColorsLimit = 10,
 
  // Đặt chiều rộng của dòng thành 0,9
  LineWidth = 0.9f,

  // thiết lập cấu hình hiệu ứng stencil
  Stencil = new StencilConfiguration { Type = StencilType.MonoColor, Color = Aspose.Svg.Drawing.Color.FromRgb(0,0,255) }
 }
};

// Vectorize một hình ảnh bằng cách sử dụng vectorizer
using (var document = vectorizer.Vectorize("C:\\Files\\dice.png"))
{
  document.Save("C:\\Files\\dice.svg");
}
Chuyển ảnh thành Stencil trong C#

Chuyển ảnh thành Stencil trong C#.

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử Aspose.SVG for .NET mà không bị giới hạn đánh giá.

Phần kết luận

Trong blog này, chúng tôi đã khám phá tính năng tô khuôn hình ảnh trong C# để nâng cao các dự án sáng tạo của bạn. Bằng cách tận dụng Aspose.SVG for .NET, bạn có thể biến những hình ảnh bình thường thành những bức tranh tô màu nổi bật, nâng cao kỹ năng nghệ thuật kỹ thuật số của bạn. Nắm bắt những phương pháp này và mở rộng chân trời sáng tạo của bạn với những kiệt tác stencil tuyệt đẹp. Bên cạnh việc chuyển đổi ảnh thành giấy nến trong C#, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.SVG for .NET bằng cách sử dụng tài liệu và khám phá các tính năng khác nhau được API hỗ trợ. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm