Tiếng Việt

Tạo mã vạch Aztec trong Java

Mã vạch Aztec là một trong những mã vạch hiệu quả có thể chứa thông tin với độ chính xác cao trong một khu vực nhỏ. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn tạo mã Aztec với các chế độ ký hiệu khác nhau và sửa lỗi. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách tạo Mã vạch Aztec theo chương trình trong Java.
tháng 8 21, 2022 · 3 phút · Farhan Raza