Tiếng Việt

Tạo mã vạch Aztec trong Java

Mã vạch Aztec là một trong những mã vạch hiệu quả có thể chứa thông tin với độ chính xác cao trong một khu vực nhỏ. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn tạo mã Aztec với các chế độ ký hiệu khác nhau và sửa lỗi. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách tạo Mã vạch Aztec theo chương trình trong Java.
tháng 8 21, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Tạo mã ma trận dữ liệu trong Java

Mã ma trận dữ liệu là mã vạch 2D đa hướng được xác định bằng mẫu hình chữ L ở một mặt của mã cùng với đường viền liền ở hai cạnh liền kề. Trong các trường hợp sử dụng cụ thể, bạn có thể cần tạo mã Ma trận dữ liệu với nhiều kiểu mã hóa khác nhau. Bài viết này giải thích cách tạo Mã ma trận dữ liệu theo chương trình trong Java.
tháng 8 14, 2022 · 3 phút · Farhan Raza