Tiếng Việt

Tạo Trình chuyển đổi PDF 3D theo chương trình bằng C#

Các tệp PDF được sử dụng phổ biến và thường xuyên do các điểm mạnh và tính năng mà định dạng này hỗ trợ. Một tính năng quan trọng, trong bối cảnh thiết kế, là sự hỗ trợ cho các đối tượng 3D. Bạn có thể đưa nội dung 3D chất lượng cao vào tệp PDF. Bài viết này đề cập đến cách trong C# chuyển đổi tài liệu PDF 3D.
tháng 7 22, 2020 · 4 phút · Farhan Raza