Tiếng Việt

Tạo SmartArt trong Bản trình bày PowerPoint bằng C#

SmartArt trong bản trình bày được sử dụng để cung cấp thông tin ở dạng trực quan. Đôi khi, nó được chọn để làm cho văn bản đơn giản trở nên hấp dẫn hơn. Trong khi đó, trong các trường hợp khác, nó được sử dụng để chứng minh sơ đồ luồng, quy trình, mối quan hệ giữa các thực thể khác nhau, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo SmartArt trong bản trình bày PowerPoint theo chương trình bằng C#.
tháng 9 22, 2021 · 5 phút · Usman Aziz