Tiếng Việt

Làm việc với các tệp PST được bảo vệ bằng mật khẩu bằng C# .NET

Tệp Thư mục Cá nhân (.pst)] là tệp dữ liệu Outlook lưu trữ thư và các mục khác trên máy tính của bạn. Đây là tệp phổ biến nhất mà thông tin trong Outlook được lưu. Một số người dùng Outlook muốn bảo vệ mật khẩu tệp PST của họ để đảm bảo khả năng bị rình mò bằng không. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm việc với các tệp pst được bảo vệ bằng mật khẩu trong C# .NET.
tháng 11 3, 2022 · 5 phút · Dmitrysamodurov