Tiếng Việt

Đọc hoặc tạo dự án trên Project Server và Project Online bằng C# .NET

Project Online và Project Server là các giải pháp quản lý danh mục đầu tư và dự án giàu tính năng do Microsoft cung cấp. Cả hai giải pháp đều cung cấp hầu hết các tính năng giống nhau để tạo và quản lý dự án, tuy nhiên, chúng khác nhau dựa trên giải pháp nào phù hợp với yêu cầu của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn giải pháp tại chỗ có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với phần cứng và phần mềm thì bạn có thể chọn Project Server.
tháng 3 20, 2020 · 5 phút · Usman Aziz