Tiếng Việt

Tạo SmartArt trong Bản trình bày PowerPoint bằng C ++

SmartArt được sử dụng để nâng cao trải nghiệm trình chiếu PowerPoint và trình bày dữ liệu một cách trực quan. Nó có thể được sử dụng để làm cho văn bản nổi bật và hấp dẫn hơn và cũng được sử dụng để hiển thị sơ đồ luồng, quy trình, biểu đồ quan hệ, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo SmartArt trong bản trình bày PowerPoint bằng C ++.
tháng 7 22, 2021 · 5 phút · Muhammad Ahmad