Tiếng Việt

Thêm khung video trong PowerPoint PPT bằng Python

MS PowerPoint cho phép thêm các yếu tố đa phương tiện vào bài thuyết trình như âm thanh và video. Khung video được sử dụng để chèn các video clip từ các tệp cục bộ hoặc các nguồn web. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm khung video trong PowerPoint PPT hoặc PPTX bằng Python. Chúng tôi cũng sẽ trình bày cách nhúng video từ nguồn web như YouTube và trích xuất video từ PPT.
tháng 2 14, 2022 · 5 phút · Usman Aziz