Tiếng Việt

Thêm, trích xuất, xóa hoặc thay thế hình ảnh trong tệp PDF bằng Java

Hình ảnh được sử dụng rộng rãi cho các loại mô tả và trình diễn khác nhau trong các tệp PDF. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách xử lý hình ảnh trong tệp PDF theo chương trình. Đặc biệt, bài viết sẽ đề cập đến cách thêm, trích xuất, xóa hoặc thay thế hình ảnh trong tệp PDF bằng Java.
tháng 3 16, 2021 · 6 phút · Usman Aziz