Tiếng Việt

Thêm hoặc xóa tệp đính kèm trong PDF bằng Java

PDF là một trong những định dạng tệp thống trị trong thế giới tài liệu kỹ thuật số. Cùng với các tính năng phổ biến khác, định dạng PDF cũng cho phép bạn nhúng tệp dưới dạng tệp đính kèm trong tệp PDF. Những tệp đính kèm này tương tự như những tệp bạn thêm vào thư email. Để tự động thao tác với tệp đính kèm PDF, bài viết này cung cấp cho bạn một số cách đơn giản để thêm và xóa tệp đính kèm trong tệp PDF bằng Java.
tháng 11 24, 2020 · 4 phút · Usman Aziz