Tiếng Việt

Làm việc với Dấu trang trong Tệp PDF bằng C ++

Dấu trang trong tệp PDF rất hữu ích để đánh dấu các điểm quan tâm trong tài liệu. Những điều này cho phép bạn chuyển đến điểm đó trong tài liệu một cách nhanh chóng. Bạn có thể rơi vào tình huống cần thêm, sửa đổi hoặc xóa dấu trang trong tệp PDF theo chương trình. Vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách làm việc với dấu trang trong tệp PDF bằng C ++.
tháng 4 30, 2021 · 7 phút · Muhammad Ahmad