Tiếng Việt

Thêm hoặc loại bỏ hình dạng trong trang trình bày PowerPoint bằng Python

Nhiều loại sơ đồ khác nhau được sử dụng trong các bài thuyết trình PowerPoint để làm cho nội dung trở nên chi tiết hơn. Những sơ đồ này bao gồm các hình dạng khác nhau như hình elip, đường thẳng, hình chữ nhật và các đầu nối. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm, sao chép và loại bỏ các hình dạng trong các trang chiếu PowerPoint được lập trình bằng Python.
tháng 2 21, 2022 · 7 phút · Usman Aziz