Tiếng Việt

Thêm hình mờ vào hình ảnh bằng C#

Hình mờ trong hình ảnh thường được sử dụng để xác nhận quyền sở hữu nội dung. Mặt khác, hình ảnh được đánh dấu chìm để tránh sử dụng trái phép hoặc làm giả. Trong các trường hợp khác nhau, bạn có thể cần phải tự động hóa tính năng watermarking trong các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn của mình. Đối với các trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách thêm hình mờ vào hình ảnh theo cách lập trình bằng C#. Điều này cũng có thể hữu ích khi bạn cần làm mờ một loạt hình ảnh trong một lần. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu.
tháng 3 8, 2021 · 5 phút · Usman Aziz