Tiếng Việt

Thêm hoặc loại bỏ JavaScript trong tệp PDF trong C# .NET

PDF là một định dạng tài liệu phong phú về tính linh hoạt và tính năng. Một trong những ưu điểm chính của PDF là bố cục nhất quán của nó trên các nền tảng không đồng nhất. Hơn nữa, nó có khả năng được hiển thị trong các ứng dụng máy tính để bàn và trình duyệt web cùng một lúc. Đây là lý do mà các tệp PDF có khả năng chạy JavaScript. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách thêm hoặc xóa JavaScript trong tệp PDF bằng C#.
tháng 5 26, 2022 · 4 phút · Usman Aziz