Tiếng Việt

Thêm hoặc Loại bỏ Đầu trang và Chân trang trong Tài liệu Word bằng C ++

Đầu trang và Chân trang trong tài liệu Word được sử dụng để định dạng và hiển thị thông tin quan trọng như chủ đề, chương, số trang, Copywrite, v.v. Trong khi làm việc với tài liệu Word theo chương trình, bạn có thể cần thêm hoặc xóa đầu trang và chân trang. Để kết thúc, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm và xóa đầu trang và chân trang trong tài liệu Word bằng C ++.
tháng 5 17, 2021 · 8 phút · Muhammad Ahmad