Tiếng Việt

Thêm hoặc cập nhật siêu liên kết trong PDF bằng Java

PDF là một định dạng tài liệu phổ biến cung cấp hỗ trợ đa nền tảng với một loạt các tính năng để tạo ra các tài liệu phong phú. Hơn nữa, nó hỗ trợ nhiều yếu tố như phương tiện, biểu mẫu, chú thích, tạo tác, v.v. Trong số các yếu tố này, các siêu liên kết được sử dụng khá thường xuyên để điều hướng trong PDF, từ PDF này sang PDF khác, để mở URL, v.v. Vì vậy trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm và cập nhật các siêu liên kết trong tệp PDF theo lập trình bằng Java.
tháng 4 30, 2022 · 6 phút · Usman Aziz