Tiếng Việt

Chèn văn bản hoặc hình ảnh vào tệp XPS theo chương trình bằng C++

Bạn có thể tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác các tệp XPS một cách dễ dàng. Hơn nữa, bạn có thể kiểm soát nội dung và vị trí của chúng theo yêu cầu của bạn. Bạn có thể chèn hình ảnh hoặc văn bản vào tệp XPS theo lập trình bằng ngôn ngữ C++.
tháng 12 29, 2020 · 5 phút · Farhan Raza