Tiếng Việt

Thêm hoặc loại bỏ JavaScript trong tệp PDF trong Java

PDF là một trong những định dạng tài liệu được sử dụng rộng rãi vì bố cục nhất quán của nó trên các nền tảng không đồng nhất. Hơn nữa, nó có thể được hiển thị trong các ứng dụng phần mềm dựa trên máy tính để bàn cũng như các trình duyệt web cùng một lúc. Sự hỗ trợ của các trình duyệt web làm cho các tệp PDF có khả năng chạy JavaScript. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm hoặc xóa JavaScript trong tệp PDF theo chương trình Java.
tháng 4 26, 2022 · 4 phút · Usman Aziz