Tiếng Việt

Thêm lớp mới vào PSD trong Java

Adobe Photoshop sử dụng định dạng PSD làm định dạng tệp hình ảnh gốc. Tệp PSD chứa một số lớp để tạo biểu trưng, tài liệu quảng cáo và các hình ảnh khác. Bạn có thể thao tác lập trình các tệp PSD trong các ứng dụng Java của mình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo các lớp mới trong tệp PSD theo lập trình bằng Java.
tháng 10 11, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Thêm lớp mới trong PSD Lập trình bằng C#

PSD (Tài liệu Photoshop) là định dạng tệp hình ảnh gốc cho Ứng dụng Photoshop phổ biến của Adobe. Nó thường được sử dụng để tạo biểu trưng, tài liệu quảng cáo và các hình ảnh khác trong đó tệp PSD chứa nhiều lớp. Bạn có thể thao tác lập trình các tệp PSD trong các ứng dụng .NET. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo các lớp mới trong tệp PSD theo lập trình bằng C#.
tháng 8 11, 2022 · 6 phút · Muzammil Khan