Tiếng Việt

Tạo biểu đồ trong bản trình bày PowerPoint bằng Python

Biểu đồ được sử dụng để biểu diễn dữ liệu bằng đồ thị nhằm giúp việc phân tích dễ dàng hơn. Do đó, MS PowerPoint hỗ trợ một loạt các biểu đồ để trực quan hóa dữ liệu theo những cách khác nhau. Trong số tất cả, các biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất bao gồm biểu đồ tròn, biểu đồ đường, biểu đồ thanh, biểu đồ, biểu đồ chứng khoán, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo các biểu đồ này trong PowerPoint PPT hoặc PPTX bằng Python.
tháng 2 16, 2022 · 12 phút · Usman Aziz