Tiếng Việt

Thêm chuyển đổi trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint bằng C#

Chuyển tiếp trang chiếu là các hiệu ứng hình ảnh xuất hiện khi bạn di chuyển từ trang trình bày này sang trang trình bày khác trong bản trình bày PowerPoint. Hơn nữa, bạn có thể đặt âm thanh chuyển tiếp, tốc độ, thời lượng và các hiệu ứng khác theo lựa chọn của mình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm chuyển tiếp trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint theo cách lập trình bằng C#.
tháng 8 6, 2021 · 5 phút · Usman Aziz