Tiếng Việt

Thêm, Chèn hoặc Vẽ Văn bản trên PNG, JPEG, TIFF, Biểu tượng, Ảnh GIF bằng C#

Chúng tôi nhìn thấy hoặc tạo ra rất nhiều hình ảnh cho thông tin trực quan. Đôi khi bạn cần thêm hoặc vẽ văn bản trên hình ảnh theo cách mà không ai khác có thể sửa đổi văn bản đó. Hình mờ hình ảnh là một trong những ví dụ phổ biến nhất. Tương tự như vậy, việc dán nhãn hoặc xem lại hình ảnh cũng có thể yêu cầu văn bản vẽ.
tháng 2 28, 2021 · 6 phút · Farhan Raza