Tiếng Việt

Thêm văn bản vào tài liệu PDF bằng C#

Định dạng PDF được sử dụng rộng rãi để tạo ra nhiều loại tài liệu khác nhau như hóa đơn, báo cáo tài chính, sơ yếu lý lịch, v.v. Trong thế giới tự động hóa, tài liệu PDF được tạo và xử lý từ bên trong ứng dụng web hoặc máy tính để bàn. Do đó, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần thêm văn bản vào các tệp PDF hiện có theo chương trình. Theo đó, bài viết này hướng dẫn cách thêm văn bản vào tài liệu PDF bằng C#.
tháng 8 26, 2021 · 6 phút · Usman Aziz