Tiếng Việt

Điều chỉnh độ tương phản, độ sáng và gamma của hình ảnh trong C#

Độ tương phản, độ sáng và gamma là các thuộc tính phổ biến được sử dụng để điều chỉnh hình ảnh. Các giá trị khác nhau của các thuộc tính này được đặt để kiểm soát và tăng cường sự xuất hiện của hình ảnh. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách điều chỉnh độ tương phản, độ sáng và gamma của hình ảnh theo lập trình trong C#. Bạn có thể sử dụng điều này để triển khai khả năng chỉnh sửa hình ảnh từ bên trong các ứng dụng .NET của mình.
tháng 12 24, 2021 · 6 phút · Usman Aziz