Tiếng Việt

Chuyển đổi định dạng hình ảnh AI sang PSD, PDF, JPEG hoặc PNG trong Java

Các tệp Adobe Illustrator có thể được sử dụng để biến ý tưởng thành hiện thực. Tuy nhiên, định dạng tệp này không được nhiều ứng dụng hỗ trợ rộng rãi. Vì vậy, bạn có thể cần chuyển đổi các tệp AI sang các hình ảnh raster khác nhau và các định dạng tệp khác. Bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng chuyển đổi các tệp AI thành tệp PSD, PNG, JPEG hoặc PDF trong các ứng dụng Java của mình.
tháng 12 19, 2020 · 5 phút · Farhan Raza