Tiếng Việt

Áp dụng hoạt ảnh cho văn bản trong PowerPoint bằng Java

Văn bản hoạt hình được sử dụng để làm cho bản trình bày PowerPoint hấp dẫn hơn và thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều loại hoạt ảnh khác nhau được áp dụng cho văn bản và hình dạng tùy theo ngữ cảnh của bài thuyết trình. Theo đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách áp dụng hoạt ảnh cho văn bản trong PowerPoint bằng Java.
tháng 9 13, 2021 · 4 phút · Usman Aziz