Tiếng Việt

Làm mờ hình ảnh theo chương trình trong C#

Khi làm việc với thao tác hình ảnh, bạn có thể cần phải chỉnh sửa hình ảnh bằng cách áp dụng các bộ lọc / hiệu ứng khác nhau. Trong số các hiệu ứng khác, hiệu ứng làm mờ thường được sử dụng để làm mờ dần các đối tượng trong ảnh. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách làm mờ hình ảnh theo chương trình trong C#.
tháng 10 18, 2022 · 3 phút · Usman Aziz