Tiếng Việt

Áp dụng Bộ lọc Trung vị và Wiener cho Hình ảnh trong Java

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách áp dụng các bộ lọc trung vị và trung bình, thường được sử dụng để khử nhiễu và làm mịn hình ảnh. Vì vậy, chúng ta hãy xem cách áp dụng trình tập tin trung bình và wiener cho một hình ảnh theo lập trình trong Java.
tháng 11 3, 2022 · 6 phút · Usman Aziz