Tiếng Việt

Xoay văn bản bên trong tài liệu PDF trong C#

PDF đã trở thành một định dạng tài liệu thống trị trong thế giới kỹ thuật số. Hỗ trợ đa nền tảng của nó đã làm cho nó trở thành một định dạng được chấp nhận rộng rãi để tạo và chia sẻ tài liệu, chẳng hạn như các bài báo nghiên cứu, hóa đơn, v.v. Trong khi tạo tệp PDF theo chương trình, bạn thường cần thay đổi vị trí và hướng của văn bản theo bố cục của tài liệu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách xoay văn bản bên trong tài liệu PDF theo chương trình trong C# .NET.
tháng 5 13, 2022 · 5 phút · Usman Aziz