Tiếng Việt

Áp dụng Chủ đề trong Bản trình bày PowerPoint bằng C ++

Microsoft PowerPoint cung cấp nhiều chủ đề khác nhau mà bạn có thể sử dụng trong bản trình bày PowerPoint của mình. Các chủ đề này cải thiện giao diện của các bản trình bày và làm cho chúng trở nên hoàn hảo cho các quảng cáo chiêu hàng hiện đại và tinh tế. Bạn cũng có thể áp dụng động các chủ đề cho tệp PowerPoint trong các ứng dụng C ++ của mình. Để đạt được mục tiêu đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách áp dụng các chủ đề trong bản trình bày PowerPoint theo cách lập trình bằng C ++.
tháng 10 8, 2021 · 6 phút · Muhammad Ahmad