Tiếng Việt

Áp dụng Chủ đề trong Bản trình bày PowerPoint bằng C#

PowerPoint cung cấp một loạt các chủ đề mà bạn có thể áp dụng trong các bài thuyết trình. Ngoài ra, bạn có thể xác định các chủ đề tùy chỉnh của riêng mình theo yêu cầu của bạn. Trong bài này, bạn sẽ học cách làm việc với các chủ đề của bản trình bày PowerPoint một cách linh hoạt, Đặc biệt, bài viết sẽ trình bày cách áp dụng các chủ đề trong bản trình bày PowerPoint theo cách lập trình bằng C#.
tháng 9 16, 2021 · 5 phút · Usman Aziz