Tiếng Việt

Áp dụng Bộ lọc trung bình và Wiener cho hình ảnh trong Python

Bộ lọc trung vị và wiener thường được sử dụng để khử nhiễu và làm mịn hình ảnh. Vì vậy, hãy xem cách áp dụng các bộ lọc trung bình và wiener trên hình ảnh trong Python.
tháng 7 17, 2023 · 7 phút · Usman Aziz